Inne

Jak przebiega proces sprzedaży spółki?

Spółka z o.o. czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej funkcjonujących form przedsiębiorstwa. Może ona zostać powołana przez jedną lub kilka czy więcej osób – nazywane one są wspólnikami. Posiadają one ograniczony zakres odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania leżące po stronie przedsiębiorstwa. W pewnym momencie ich chęć dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa może wygasnąć, pozostaje im więc zamknięcie lub sprzedaż spółki z o.o. Aby ułatwić podejście do tego tematu oraz zrealizowanie go warto znać procedurę, według której taki zabieg przebiega. Łatwiej wtedy chociażby uporządkować sobie w głowie właściwy plan działania.

Proces sprzedaży spółki

Na początku ustala się wszelkie warunki związane z samym dokonaniem sprzedaży. Należy na tym już etapie zgromadzić wszelkie istotne dane oraz dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa. Kiedy dojdzie się do porozumienia, przechodzi się od razu do umówienia wizyty u notariusza, ponieważ to u niego należy dokonać tej formalności. Podczas wizyty podpisuje się umowę potwierdzającą sprzedaż spółki z o.o. Przekazuje się także oświadczenia dotyczące braku aktualnych zobowiązań. Następuje także przekazanie wszelkiej dokumentacji, wraz z numerem regon, papierami księgowymi czy wypis dotyczący rejestracji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc firmy zewnętrznej

Jeśli ma się obawy, całościowy przebieg procesu sprzedaży może nadzorować specjalna firma. Organizuje ona spotkanie u notariusza obu stron oraz sprawdza i zaświadcza o kompletności i właściwość zebranej dokumentacji.