Michał Pakulski

'

 

Michał Pakulski, (b. 13 June 1983 in Warsaw) – Polish guitarist and composer. He was a guitarist among others bands Aspirine, Dream Channel, Undersen, Hybrydy Musical Theatre. The leader of The GOOD STUFF band. Collaborated with Polskie Radio (Polish Radio) and Magazyn Gitarzysta (Guitarist Magazine).

Michał Pakulski, (ur. 13 czerwca 1983 roku w Warszawie) – polski gitarzysta i kompozytor rockowy. Był gitarzystą zespołów Aspirine, Dream Channel, Undersen, Teatru Muzycznego Hybrydy. Lider zespołu The GOOD STUFF. Współpracował m.in. z Polskim Radiem i Magazynem Gitarzysta.

https://www.youtube.com/channel/UCTDK_UfbjwnoSJLiYxtJW_w

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.